KinetoDidacticaKinetoDidacticaKinetoDidacticaKinetoDidacticaKinetoDidacticaKinetoDidactica Kineto Didactica Kineto Didactica KinetoDidactica KinetoDidactica KinetoDidactica KinetoDidactica
KinetoDidacticaKinetoDidacticaKinetoDidacticaKinetoDidacticaKinetoDidacticaKinetoDidactica Kineto Didactica Kineto Didactica KinetoDidactica KinetoDidactica KinetoDidactica KinetoDidactica

PNF (Partea A)

Categorie:

Descriere:

Cursul de facilitare neuromusculară proprioceptivă (PNF) este conceput pentru a răspunde nevoii de a înțelege fundamentele științifice din spatele procesului terapeutic. El aliniază teoria cu practica, concentrându-se pe formarea abilităților esențiale în PNF. Acesta oferă o bază solidă pentru utilizarea metodelor de facilitare neuromusculară, îmbunătățind competențele clinicienilor în evaluarea și tratamentul disfuncțiilor neuromusculare.

Înscrie-te și plătește în rate:

Date disponibile:

Instructor

Preţ

3.000 lei

Locația cursului:

Credite EMC:

Durată curs:

Informaţii practice:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Structura cursului:

1. Teorie și principii fundamentale

➔ Istorie și fundamente: Acest segment va explora evoluția și istoria PNF, oferind o perspectivă asupra contribuțiilor fondatorilor și importanței acestora în terapia fizică modernă.

➔ Bazele neurofiziologice și principii: Vom acoperi detaliat bazele neurofiziologice ale PNF și principiile fundamentale, inclusiv contactul manual, rezistența optimă, modelele de mișcare, poziționarea și mecanica corporală, alături de tehnici de stimulare verbală și vizuală.

2. Aplicare practică și tehnici

➔ Învățarea modelelor și tehnicilor PNF: Participanții vor studia și aplica practic diversele tehnici PNF, incluzând pattern pentru trunchi, scapulă, pelvis și extremități, cu un accent special pe combinații simetrice și asimetrice.

➔ Activități practice și demonstrații: Vom oferi oportunități de practică intensivă pentru tehnici precum Combinația de Izotonice, Inițierea Ritmică și Inversarea Dinamică, prin activități interactive și demonstrații.

3. Evaluarea și planificarea tratamentului

➔ Tehnici de evaluare a pacientului: Acest segment se concentrează pe metode de evaluare a pacienților, identificând diferite mecanisme ale durerii și disfuncțiilor.

➔ Strategii de planificare a tratamentului: Participanții vor învăța să elaboreze planuri de tratament individualizate și eficiente, bazate pe evaluările detaliate ale pacienților.

4. Implementarea în context terapeutic

➔ Integrarea tehnicilor în terapie: Acest segment va accentua cum să se integreze principiile și tehnicile PNF în diferite scenarii terapeutice, oferind exemple și studii de caz.

➔ Analiza mersului și activități practice: Cursul va include sesiuni de analiză a mersului și alte activități practice, oferind astfel un cadru aplicativ pentru folosirea PNF în abordarea diferitelor condiții.

Caracteristici cheie:

➔ Abordare bazată pe dovezi: Cursul pune un mare accent pe o abordare bazată pe dovezi, combinând cercetările actuale cu practica clinică pentru a asigura că tehnicile și strategiile prezentate sunt susținute de cele mai recente descoperiri științifice.

➔ Tehnici avansate de facilitare: Un punct forte al cursului este prezentarea și practica unor tehnici avansate de facilitare, cum ar fi combinații complexe de modele de mișcare, stimulare verbală și vizuală, tracțiune și aproximare. Aceste tehnici sunt esențiale pentru îmbunătățirea funcției motorii și pentru optimizarea recuperării pacientului.

➔ Îmbunătățirea competențelor clinice: Cursul este proiectat pentru a îmbunătăți competențele clinice ale participanților, oferindu-le cunoștințe și abilități practice în evaluarea și tratamentul disfuncțiilor neuromusculare, cu un accent special pe analiza mersului și activități terapeutice orientate spre pacient.

➔ Integrarea cunoștințelor în practica zilnică: Se pune un accent deosebit pe aplicarea cunoștințelor și tehnicilor în practica zilnică, asigurând că participanții pot transfera eficient ceea ce au învățat în scenarii clinice reale.

➔ Personalizarea îngrijirii pacientului: Cursul promovează o abordare personalizată a îngrijirii, încurajând participanții să adapteze tehnicile PNF la nevoile individuale ale fiecărui pacient, ceea ce este esențial pentru o recuperare eficientă și durabilă.

➔ Dezvoltarea raționamentului clinic: O altă caracteristică cheie este dezvoltarea raționamentului clinic. Participanții vor învăța să analizeze diferite cazuri clinice, să elaboreze planuri de tratament bazate pe evaluări detaliate și să ajusteze abordările terapeutice în funcție de răspunsul pacientului.

➔ Interacțiunea și colaborarea profesională: Cursul promovează interacțiunea și colaborarea între profesioniștii din domeniul sănătății, facilitând schimbul de cunoștințe și experiențe pentru a îmbunătăți practicile clinice.

Rezultatele învățării:

Prin finalizarea acestui curs de bază, recunoscut de IPNFA, participanții vor atinge următoarele rezultate esențiale:

➔ Înțelegerea filosofiei și principiilor PNF: Participanții vor dezvolta o cunoaștere profundă a filosofiei și principiilor PNF și vor înțelege cum acestea se corelează cu literatura actuală înclinată spre neuroștiință.

➔ Consolidarea modelelor de bază PNF: Cursul va ajuta participanții să consolideze modelele de bază ale PNF, care se adresează întregului corp, oferindu-le o structură solidă pentru aplicarea tehnicilor în practică.

➔ Utilizarea tehnicilor PNF în diverse poziții: Participanții vor învăța să aplice tehnicile PNF într-o varietate de poziții, inclusiv lucrul pe covoraș, lucrare pe soclu și utilizarea barelor paralele pentru antrenamentul de mers.

➔ Dezvoltarea abilităților de creștere a intervalului de mișcare: Cursul va îmbunătăți capacitatea participanților de a folosi tehnicile PNF ca metodă eficientă și eficace pentru creșterea intervalului de mișcare.

➔ Aplicarea tehnicilor PNF în activități funcționale: Participanții vor dezvolta abilități pentru a folosi tehnicile PNF în activități funcționale zilnice, cum ar fi mersul, îmbrăcarea, băutul și mâncatul.

➔ Conștientizare și înțelegere a literaturii de specialitate: Participanții vor dezvolta o conștientizare și o înțelegere a literaturii actuale care susține utilizările clinice ale PNF și vor fi capabili să analizeze și să discute critic această literatură.

Alte cursuri:

Program Kinetic Control – Coordination Efficiency – Low back & Hip
Drenaj Limfatic Manual

x

Următorul curs:
Drenaj Limfatic Manual

Date disponibile:

1.200 lei